CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !

Khiếu kiện đông người

Email In PDF.

Đầu xuân năm mới, không khí tết còn vương vấn, ngay ngày làm việc đầu năm, đã thấy cảnh nhiều người dân đi khiếu nại tập thể, đông người và có dấu hiệu biểu tình dưới hình thức lớn tiếng tại nơi công cộng.

Có thể người dân bức xúc lắm nên đầu xuân, buổi mới đã phải đi làm cái việc khiếu nại chẳng vui vẻ gì.

Nếu thật sự người dân có vấn đề bức xúc thì ai cũng mong cơ quan và người có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng pháp luật. Song về phía người đi khiếu nại, chiếu theo pháp luật khiếu nại, tố cáo thì thấy có nhiều điều cần suy ngẫm lại, cụ thể:

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Người khiếu nại phải có đơn khiếu nại gửi đến đúng người có thẩm quyền giải quyết. Phải trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại, chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin tài liệu đó; chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền không thụ lý để giải quyết một trong các trường hợp: Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; Người khiếu nại không có năng lực hành vi đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp; thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết; việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hay việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý để giải quyết hoặc đã có bản án, quyết định của Tòa án.

Khi khiếu nại người khiếu nại phải tự mình khiếu nại với tư cách cá nhân. Pháp luật khiếu nại, tố cáo không chấp nhận việc khiếu nại tập thể, một đơn có nhiều người ký tên vì ngay cả trong trường hợp khiếu nại về một nội dung giống nhau thì quyền và nghĩa vụ của từng người cũng phải cụ thể rõ ràng, không thể chung chung được, vì vậy phải có đơn khiếu nại của từng người nếu đủ điều kiện mới được xem xét, giải quyết.

Việc khiếu nại đông người, có lời nói hay hành động quá khích với mục đích gây áp lực cho cơ quan nhà nước không phải là việc làm phù hợp với pháp luật và rất khó được xem xét, giải quyết.

Trường hợp đã thực hiện việc khiếu nại đúng pháp luật mà không được người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thời hạn luật định thì người khiếu nại có quyền kiến nghị với cấp trên trực tiếp của người không giải quyết khiếu nại để xem xét, xử lý kỷ luật người đó.

Nói chung khi khiếu nại thì phải có cơ sở, đúng pháp luật thì mới có thể được xem xét, giải quyết. Nếu khiếu nại không đúng pháp luật lại có hành vi đe dọa, xúc phạm người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại hoặc lợi dụng việc khiếu nại tố cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự thì đó lại là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo pháp luật./.