CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Thông tin hoạt động Ngành Trung tâm Trợ giúp pháp lý Xã Tân Thủy, huyện Ba Tri ra mắt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý

Xã Tân Thủy, huyện Ba Tri ra mắt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý

Email In PDF.

Ngày 04 tháng 3 năm 2014, Ủy ban nhân dân xã Tân Thủy phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Ba Tri, Chi nhánh số 01 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý xã Tân Thủy. Tham dự buổi Lễ có ông Võ Vũ Liêm, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Ba Tri, Ủy ban nhân dân xã Tân Thủy; chuyên viên Chi nhánh số 01 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và người dân của xã.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý xã Tân Thủy có 16 thành viên, ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Chủ nhiệm. Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Văn Triết đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý xã; thông qua kế hoạch hoạt động và dự trù kinh phí sinh hoạt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý xã năm 2014. Theo đó, Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý xã Tân Thủy sẽ tiếp tục tổ chức sinh hoạt ở 02 điểm, gồm: ấp Tân Bình và ấp Tân Định.

Sau buổi Lễ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức buổi trợ giúp pháp lý lưu động cho đối tượng được trợ giúp pháp lý và đông đảo người dân địa phương tham dự. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã báo cáo hai chuyên đề về Trợ giúp pháp lý, Hôn nhân gia đình và thực hiện tư vấn pháp luật tại chỗ. Tại buổi trợ giúp pháp lý có rất nhiều người dân đặt câu hỏi liên quan đến nhiều lĩnh vực như hộ tịch, hôn nhân gia đình, dân sự, đất đai,…

Đến nay, huyện Ba Tri đã có 09 Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý. Các câu lạc bộ được thành lập không chỉ giúp cho địa phương trong việc tuyên truyền pháp luật mà còn trợ giúp pháp lý cho người dân đặc biệt là người nghèo, người có công, gia đình chính sách…