CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Thông tin hoạt động Ngành Phòng phổ biến giáo dục pháp luật Văn phòng Công chứng thứ hai tại Bến Tre đã được thành lập

Văn phòng Công chứng thứ hai tại Bến Tre đã được thành lập

Email In PDF.

Ngày 13 tháng 3 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ký ban hành Quyết định số 459/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Tín Hữu.

Văn phòng Công chứng Tín Hữu có trụ sở tại số 105/2E ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Văn phòng Công chứng Tín Hữu có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn kinh phí đóng góp của công chứng viên, phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu nhập hợp pháp khác. Cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn Văn phòng công chứng hay Phòng Công chứng số 01 trực thuộc Sở Tư pháp để được Công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. Văn bản công chứng do Công chứng viên của Văn phòng công chứng chứng nhận và văn bản do Công chứng viên của Phòng Công chứng chứng nhận đều có giá trị pháp lý như nhau.

Như vậy, đến thời điểm này thành phố Bến Tre đã có hai Văn phòng công chứng được thành lập là Văn phòng Công chứng Đồng Khởi đặt tại phường Phú Tân và Văn phòng Công chứng Tín Hữu đặt tại xã Mỹ Thạnh An. Việc thành lập thêm Văn phòng công chứng đã thực hiện đúng theo tiến trình Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại Bến Tre đến năm 2020 (ở giai đoạn 1 từ năm 2011 đến năm 2015 tại thành phố Bến Tre).