CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Thông tin hoạt động Ngành Phòng phổ biến giáo dục pháp luật Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012

Email In PDF.

Ngày 29 tháng 2 năm 2012, lãnh đạo Sở Tư pháp phối hợp Ban chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012. Tham dự Hội nghị có đại diện Công đoàn Viên chức tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp, tất cả cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị đến dự.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2011; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2011; Báo cáo tài chính của chính quyền và công đoàn, Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2012; lấy ý kiến góp ý các dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy chế dân thực hiện dân chủ cơ sở.

Hội nghị đã có 11 ý kiến góp ý, thảo luận các dự thảo về Quy chế Quy hoạch cán bộ; Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ; làm rõ, bổ sung, kiến nghị nhiều vấn đề.


Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2012 gồm:

Phấn đấu 100% Cán bộ, Công chức, Viên chức- Lao động được học tập các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Công đoàn cấp trên; Vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt Lao động tiên tiến, trong đó 25% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; Phấn đấu có trên 95% cán bộ, đoàn viên Công đoàn đạt thành tích xuất sắc; Phát triển đoàn viên 100% so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện. Bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 05 đoàn viên ưu tú vào Đảng và đề nghị xem xét kết nạp đảng viên ít nhất 02 đồng chí; Phấn đấu 100% gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; Phấn đấu cơ 100% nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn đăng ký phong trào thi đua “Hai giỏi”; Phấn đấu tập thể cơ quan đạt thành tích xuất sắc; Đảm bảo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ quan; Xây dựng nề nếp sinh hoạt, xây dựng cơ quan an toàn, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa.

Các chỉ tiêu về Công đoàn, tổ công đoàn, chi đoàn, Đảng bộ đạt danh hiệu trong năm như sau: Công đoàn: Phấn đấu xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; Các tổ công đoàn: 100% Tổ Công đoàn vững mạnh; Chi đoàn: Trong sách vững mạnh; Đảng bộ: Xây dựng Đảng trong sách vững mạnh.