CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Thông tin hoạt động Ngành Phòng Hành chính tư pháp Ông, bà không được nhận cháu làm con nuôi và anh, chị, em không được nhận nhau làm con nuôi.

Ông, bà không được nhận cháu làm con nuôi và anh, chị, em không được nhận nhau làm con nuôi.

Email In PDF.

Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi là một trong các hành vi bị cấm trong lĩnh vực nuôi con nuôi được quy định tại Điều 13 của Luật Nuôi con nuôi năm 2010. Mục đích Luật Nuôi con nuôi đưa ra những quy định cấm nhằm để bảo đảm việc nuôi con nuôi được thực hiện đúng mục đích, trên tinh thần nhân đạo, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi. Việc cấm ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi, là một trong những quy định mới được đưa vào luật, song hành vi bị cấm này không phải là những hành vi mới. Hành vi này đã được quy định tại Thông tư 01/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 02/6/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

 

Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi là việc nuôi con nuôi giữa những người có quan hệ huyết thống, nhưng nếu pháp luật thừa nhận thì vô hình chung sẽ dẫn đến làm đảo lộn trật tự ngôi thứ trong quan hệ gia đình, không phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo lý của người Việt Nam. Chẳng hạn như, nếu pháp luật cho phép một người cháu được làm con nuôi của ông, bà nội hay ông, bà ngoại thì pháp luật sẽ phải công nhận người cháu lại trở thành “con”, ông bà trở thành “bố mẹ” và như vậy người cháu sẽ ngang hàng với các con đẻ của ông bà, tức là “con bằng vai bố mẹ”, “ cháu bằng vai của cô, cậu, chú , bác, dì” hoặc nếu pháp luật cho phép anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi thì anh, chị, em lại trở thành “cha mẹ và con”. Rõ ràng là, việc làm đảo lộn ngôi thứ, thứ bậc như vậy trong quan hệ gia đình và việc gây xáo trộn về quyền và nghĩa vụ dân sự đối với nhau trong quan hệ gia đình sẽ không được chấp nhận trong xã hội Việt Nam. Do đó, pháp luật không công nhận quan hệ nuôi con nuôi giữa ông, bà và cháu; anh, chị, em với nhau.

Ở đây có sự khác biệt giữa việc nuôi con nuôi với việc nuôi dưỡng. Việc nuôi con nuôi phải làm phát sinh quan hệ cha mẹ và con, còn việc nuôi dưỡng chỉ là nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình. Trường hợp cha mẹ bị chết, thì ông bà nội hay ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc cháu hoặc anh, chị có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc em đây chỉ là quan hệ nuôi dưỡng hay nghĩa dưỡng mà không phải quan hệ nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật. Việc ông bà nội, ông bà ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc cháu hoặc anh, chị nuôi dưỡng em đó là trách nhiệm nuôi dưỡng giữa các thành viên trong gia đình, không cần phải xác lập quan hệ nuôi con nuôi thì mới ràng buộc được trách nhiệm của các bên.

Nếu việc nuôi con nuôi vi phạm một trong những điều cấm được quy định tại Điều 13 của Luật Nuôi con nuôi năm 2010 thì việc nuôi con nuôi sẽ  bị chấm dứt. Đồng thời, tùy theo mức độ vi phạm mà người có hành vi vi phạm sẽ còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự hoặc pháp luật về  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.