CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Thủ tục hành chính Hành chính tư pháp Thủ tục: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Thủ tục: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Email In PDF.

Thủ tục: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi


-  Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp, số 17 Cách Mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu). Chuyên viên tiếp nhận nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra biên nhận.

Bước 3. Sở Tư pháp tiến hành thẩm tra hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài.

Bước 4. Đến hẹn, cá nhân mang biên nhận đến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp, số 17 Cách Mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu) để nhận Quyết định.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (theo mẫu quy định).

+ Bản sao Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế của người nhận và người được nhận làm con nuôi.

+ Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Sở Tư pháp không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi đó, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng.

+ Các giấy tờ chứng minh việc xin đăng ký lại là đúng.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/CN.04 theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, nhưng cả Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại, nếu cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.

+ Khi đăng ký lại việc nuôi con nuôi, cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều phải có mặt.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Luật Nuôi con nuôi.

2. Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

3. Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 06 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.