CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Thủ tục hành chính Hành chính tư pháp Thủ tục: Cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thủ tục: Cấp phiếu lý lịch tư pháp

Email In PDF.

Thủ tục: Cấp phiếu lý lịch tư pháp

-  Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp, số 17 Cách Mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu). Chuyên viên tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra biên nhận và yêu cầu người nộp hồ sơ đóng lệ phí theo quy định.

+ếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.

Bước 3. Sở Tư pháp tiến hành tra cứu thông tin để cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Bước 4. Đến hẹn, người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mang giấy biên  nhận đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp, số 17 Cách Mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu) để nhận phiếu lý lịch tư pháp.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp.

- Thành phần hồ sơ:

a) Công dân Việt Nam cư trú tại tỉnh Bến Tre:

+ Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu 03/2013/TT-LLTP dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp; Mẫu 04/2013/TT-LLTP dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 01 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 02).

+  Sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân (bản photo kèm bản chính để đối chiếu).

+ Trong trường hợp không có nơi thường trú thì nộp sổ tạm trú (bản photo kèm bản chính để đối chiếu).

+ Trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ:

- Văn bản ủy quyền được chứng nhận hợp lệ theo quy định pháp luật Việt Nam. Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ.

Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 02 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

b) Công dân Việt Nam hiện đang cư trú ở nước ngoài (trước khi xuất cảnh thường trú tỉnh Bến Tre)

+ Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu 03/2013/TT-LLTP dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp; Mẫu 04/2013/TT-LLTP dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 01 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 02).

+ Bản sao hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh thường trú tại tỉnh Bến Tre trước khi xuất cảnh đi nước ngoài.

+ Hộ chiếu (bản photo kèm bản chính để đối chiếu); bản sao giấy chứng minh nhân dân lúc còn ở Việt Nam (nếu còn).

+ Trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ:

- Văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật, văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của cơ quan đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ.

Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 02 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

c) Người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Bến Tre:

+ Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu 03/2013/TT-LLTP dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp; Mẫu 04/2013/TT-LLTP dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 01 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 02).

+ Hộ chiếu và Visa (bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu).

+ Thẻ thường trú hoặc tạm trú (bản photo kèm bản chính để đối chiếu), sổ tạm trú (bản sao) hoặc giấy xác nhận tạm trú của công an xã, phường, thị trấn.

+ Trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ:

- Văn bản ủy quyền được chứng nhận hợp lệ theo quy định pháp luật Việt Nam. Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ.

Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 02 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Lưu ý: Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng là học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, người thuộc hộ nghèo ngoài việc cung cấp các thành phần hồ sơ trên còn phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực đang còn giá trị sử dụng một trong các giấy tờ chứng minh người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng và sao chụp 01 bản để lưu vào hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:

+ Đối với công dân đang cư trú tại tỉnh Bến Tre, không có thời gian cư trú ở nhiều nơi: Thời hạn giải quyết là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối với trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi; công dân Việt Nam hiện đang cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài cư trú tại tỉnh Bến Tre: Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Công dân Việt Nam cư trú ở tỉnh Bến Tre.

+ Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng trước khi xuất cảnh cư trú tại tỉnh Bến Tre.

+ Người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Bến Tre.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu lý lịch tư pháp.

- Lệ phí:

+ Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp 200.000 đồng/lần/người.

+ Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ 100.000 đồng/lần/người.

Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 phiếu trong một lần yêu cầu thì kể từ phiếu thứ 03 trở đi sẽ thu thêm 3.000 đồng/phiếu.

- Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu 03/2013/TT-LLTP dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp).

+ Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu 04/2013/TT-LLTP dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 01 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 02).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Lý lịch tư pháp năm 2009.

+ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

+ Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp.

+ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.