CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Thủ tục hành chính Hành chính tư pháp Thủ tục: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Thủ tục: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Email In PDF.

Thủ tục: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

-  Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp số 17 Cách Mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.  Chuyên viên tiếp nhận nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thực hiện ngay. Trường hợp cần xác minh thêm thì ra biên nhận;

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.

Bước 3. Cá nhân nhận Giấy chứng tử ngay trong ngày hoặc theo giấy hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp số 17 Cách Mạng Tháng 8, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký khai tử (theo mẫu quy định).

+ Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử.

+ Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký khai tử.

+ Xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế, Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú tại Việt Nam của người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trong trường hợp cần xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày. (Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng tử.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai đăng ký khai tử (Dùng cho việc đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài).

(Mẫu TP/HT-2012-TKKTNN - Thông tư số 05/2012/TT-BTP)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005

Thân nhân của người chết có trách nhiệm đi khai tử; nếu người chết không có thân nhân, thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức, nơi người đó cư trú hoặc công tác trước khi chết đi khai tử.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

2. Thông tư số 01/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 02 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

3. Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

4. Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.