CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Thủ tục hành chính ngành tư pháp Cấp tỉnh Hành chính tư pháp Thủ tục: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Thủ tục: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Email In PDF.

Thủ tục: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

-  Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp số 17 CMT8, phường 3, thành phố Bến Tre.

Chuyên viên tiếp nhận nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra biên nhận;

- Nếu hồ sơ chưa đầy  đủ thì yêu cầu bổ sung.

Bước 3. Nhận Giấy chứng tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp số 17 CMT8, phường 3, thành phố Bến Tre.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp

- Thành phần hồ sơ:

1.Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho giấy báo tử.

2. Xuất trình:

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký khai tử.

- Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế; Thẻ thường trú; Thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú tại Việt Nam của người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: trong ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng tử

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Thân nhân của người chết có trách nhiệm đi khai tử; nếu người chết không có thân nhân, thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức, nơi người đó cư trú hoặc công tác trước khi chết đi khai tử.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

2. Thông tư 01/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 02/6/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.