CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !
Trang chủ Hướng dẫn nghiệp vụ Phòng Kiểm tra và theo dõi việc thi hành VBQPPL Một số điểm sáng trong việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Một số điểm sáng trong việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Email In PDF.

Theo chân Đoàn công tác tham dự khảo sát, toạ đàm thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh về với xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, chúng tôi có dịp tận mắt chứng kiến và tham dự một buổi toà đàm về huy động sức đóng góp của người dân trong việc bêtông hoá và mở rộng tuyến lộ liên xóm tại ấp An Ninh A, xã An Thuận.

An Thuận được huyện chọn làm xã diện trong xây dựng nông thôn mới của huyện. Từ năm 2011 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 2 tháng 8 năm 2011 của Tỉnh uỷ về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; các nghị quyết của huyện uỷ, đảng uỷ xã về xây dựng xã nông thôn mới, hiện xã đã đạt hoàn chỉnh 5 tiêu chí (1,8,16,18,19), có 5 tiêu chí (4,9,10,13và 17), qua khảo sát đã đạt từ 90% trở lên, có 2 tiêu chí (2 và 14) đạt 80%, các tiêu chí còn lại đạt từ 60 đến 70%. Trong năm 2013, ấp An Ninh A tiếp tục vận động nhân dân ra sức đoàn kết thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt cả ấp quyết tâm thực hiện hoàn thiện tiêu chí số 2 về giao thông trong ấp; tuy nhiên, với điều kiện và tình hình kinh tế hết sức khó khăn như hiện nay, việc phải huy động sức dân cùng một lúc đóng góp xây dựng nhiều tuyên đường giao thông quan trọng ở địa phương là việc làm vô cùng nan giải. Để thực hiện việc đó, đòi hỏi cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng ở cơ sở, nhất là phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn với các nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Từ nhận thức và những việc làm dân chủ hợp lòng dân, với phương châm lấy dân làm gốc, dân là chủ thể trong mọi phong trào, trong thực hiện các công trình phần việc tại địa phương, Chi uỷ và Ban phát triển ấp đã đưa các công trình phần việc có liên quan đến người dân ra công khai để cho người dân được biết, được bàn bạc cụ thể, được tham gia ý kiến góp ý, được giám sát trực tiếp và cùng đồng lòng thực hiện công việc để cuối cùng người dân được hưởng thụ kết quả do việc làm đó mang lại. Chính những việc làm có bài bản, dân chủ trong thời gian qua của ấp, nên các công việc dù lớn hay nhỏ điều được người dân đồng tình hưởng ứng rất nhiệt tình. Điển hình hiện nay, ấp An Thuận A còn một tuyến đường loại C, dài 1.550m, cần phải thực hiện nâng cấp với mặt lộ bê tông rộng 2m, mỗi lề lộ là 0,5m (rộng 3m), cao 0,12m, với chiết tính mức đầu tư xây dựng la 255.200.000 đồng. Một tuyến lộ dài và mức kinh phí xây dựng lớn như vậy, phải làm sao vận động đến 192 hộ dân có liên quan đến tuyến đường đi qua để người dân đồng tình đóng góp tiền của, vật kiến trúc, hoa màu, đất đai và ngày công lao động cùng thực hiện công trình (công trình thực hiện bằng 100% vốn đóng góp trong nhân dân) là một việc làm vô cùng khó khăn, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong ấp phải đoàn kết, đồng lòng làm tốt công tác dân vận khéo. Do biết xác định được trọng tâm công việc và kinh nghiệm thực tiễn từ việc lấy dân làm gốc, mọi việc xuất phát từ ý Đảng phải hợp lòng dân; phát huy dân chủ trong nhân dân, nên khi chủ trương và kế hoạch được Đảng uỷ và chính quyền xã chấp thuận, Chi uỷ và Ban phát triển ấp tiến hành khảo sát lấy ý kiến nhân dân trong khu vực, tổ chức buổi toạ đàm bàn giải pháp thực hiện công trình. Kết quả có đến hơn 2/3 đại diện hộ dân tham dự, 100% người dân điều biểu quyết tán thành với chủ trương xây dựng công trình và mức đóng góp do chính quyền địa phương đưa ra. Đáng chú ý có những hộ xin tự nguyện đóng góp vượt hơn số tiền mà Ban vận động đưa ra, thậm chí có hộ nghèo và hộ cận nghèo đồng ý đóng góp tiền một lần để công trình sớm thực hiện, đặc biệt trong đó có 9 hộ có hàng rào xây dựng kiên cố đồng ý đập bỏ, tháo gỡ xây vào trong để tuyến đường đạt kích thước theo tiêu chuẩn và thi công thuận lợi.

Từ việc làm hợp lòng dân và công khai dân chủ, công tác tuyên truyền, vận động có bài bản, phát huy hiệu quả mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới mà những công việc tưởng chừng khó thực hiện được đối với ấp An Ninh A và của xã An Thuận trở nên suôn sẻ và đạt kết quả như mong muốn. Đó cũng là một mô hình, một điểm sáng trong việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; cần nhân rộng các địa phương, đơn vị khác trong tỉnh nghiên cứu học tập, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.