CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !

Tin nổi bật

Hội nghị triển khai các văn bản về công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre
28/10/2014 | Nhân Giang
article thumbnail

Sáng ngày 24/10/2014, Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về công tác giảm nghèo và bàn giải pháp giảm nghèo từ năm 2015 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ông Trần Ngọc Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh đã đến dự và chỉ trì Hội nghị.


Các tin khác...

Thông tin hoạt động ngành

Hướng dẫn về xét tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Ngày 10 tháng 10 năm 2014, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2014.


Tăng cường công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Trong thời gian qua, việc triển khai, thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Đề án số 1685/ĐA-UBND ngày 17 tháng 4 năm  2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập tổ chức pháp chế và nâng cao chất lượng hoạt động pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre đạt được một số kết quả nhất định, nhất là trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng và kiểm tra văn bản, tư vấn pháp luật.


Vẫn có quyền thay đổi

Gặp lại Chị, tôi cảm nhận được Chị với nét mặt mừng rỡ và hỏi thăm tôi huyên thuyên về cuộc sống. Còn tôi thì vừa trả lời những câu hỏi của Chị vừa nhớ  nhớ lại cái lần đầu tiên tôi gặp Chị.


Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013, đã có những bổ sung quan trọng về cách xác định thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính tại khoản 1 Điều 6.


Kết quả rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thực hiện Kế hoạch số 6294/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh về rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện việc rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình và báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) đánh giá độc lập chất lượng rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014.


Các tin khác...