CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN WEBSITE SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE !

Tin nổi bật

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh
18/04/2014 | Mỹ Thanh
article thumbnail

Sáng ngày 16 tháng 4 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (Hiến pháp) cho gần 600 đại biểu, gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khoá IX; thường trực các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Cán bộ lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh; cán bộ pháp chế của các sở, ngành, doanh nghiệp; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thủ trưởng một số phòng, ban của các huyện, thành phố. Ông Võ Thành Hạo, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Hội nghị vinh dự đón tiếp Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đến dự và giới thiệu nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp.


Các tin khác...

Thông tin hoạt động ngành

Ký kết hợp đồng lao động đối với người giúp việc gia đình

Ngày 07/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình. Nghị định này quy định một số quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động, lao động là người giúp việc gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.


Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ của luật sư

Ngày 07 tháng 4 năm 2014, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BTP quy định về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Thông tư này quy định về đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; xử lý luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; học phí tham gia lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; trách nhiệm của luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư đối với việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng; xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính (TTHC) và rà soát, đánh giá TTHC nhằm cụ thể hóa những quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Thông tư gồm 04 Chương, 16 Điều, bao gồm các nội dung hướng dẫn cụ thể việc đánh giá tác động của TTHC trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC; việc rà soát, đánh giá TTHC trong quá trình rà soát, đơn giản hóa TTHC.


Tăng cường kiểm soát các quy định về thủ tục hành chính

Thực hiện Công văn số 2039/VPCP-TCCV ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về công tác cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Công văn số 1402/UBND-TH ngày 02 tháng 4 năm 2014 về việc kiểm tra, đánh giá thủ tục hành chính năm 2014.


Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ đạo thực hiện một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công chứng

Sau khi Luật Công chứng có hiệu lực thi hành đến nay, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh có bước chuyển biến tích cực. Các tổ chức hành nghề công chứng được mở rộng, việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng được tiến hành từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức hành nghề công chứng phát triển, đáp ứng nhu cầu xã hội hóa ngành nghề công chứng, giảm tải công việc cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để tập trung quản lý nhà nước.


Các tin khác...


Đăng nhập

Thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tư pháp

Niêm yết hộ tịch, Quốc tịch